Tháng: Tháng Mười 2022

Widdy Ứng Dụng Tiện Ích Giao Thông

WIDDY là nền tảng kết nối người sử dụng phương tiện giao thông với các bên cung cấp sản phẩm- dịch vụ. Người dùng có thể chia sẻ và sử dụng thông tin miễn phí, giúp mỗi chuyến đi thú vị, tiện lợi và an toàn hơn. ĐẶT VẤN ĐỀ Cơ hội cho ứng dụng […]