Blog

Widdy Kết nối bạn bè, xây dựng hệ thống mạng lưới khi tham gia giao thông một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Bên cạnh đó mang lại những trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng. Giới thiệu về chúng tôi Widdy là một sản phẩm  “ứng dụng giao thông” thông minh của ViHAT […]

Widdy Ứng Dụng Tiện Ích Giao Thông

WIDDY là nền tảng kết nối người sử dụng phương tiện giao thông với các bên cung cấp sản phẩm- dịch vụ. Người dùng có thể chia sẻ và sử dụng thông tin miễn phí, giúp mỗi chuyến đi thú vị, tiện lợi và an toàn hơn. ĐẶT VẤN ĐỀ Cơ hội cho ứng dụng […]