Danh mục: Chương Trình Trêp App

Widdy Ứng Dụng Tiện Ích Giao Thông

WIDDY là nền tảng kết nối người sử dụng phương tiện giao thông với các bên cung cấp sản phẩm- dịch vụ. Người dùng có thể chia sẻ và sử dụng thông tin miễn phí, giúp mỗi chuyến đi thú vị, tiện lợi và an toàn hơn. ĐẶT VẤN ĐỀ Cơ hội cho ứng dụng […]

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT  1. GIỚI THIỆU 1.1. Chào mừng bạn đến với nền tảng Widdy.vn (bao gồm website và ứng dụng di động Widdy) được được vận hành bởi Công ty Cổ phần Widdy. Widdy nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin theo các quy định […]