Thẻ: android auto

Android auto tính năng điều hướng tự động trên xe 31/05/2021

Android auto tính năng điều hướng tự động trên xe

Android Auto là gì? Android Auto cho phép chủ sở hữu kết nối và sử dụng điện thoại thông minh Android của họ trong khi lái xe. Ở đây chúng tôi giới thiệu một số tính năng tốt nhất của nó... 1. Android auto là gì? Giống như Apple CarPlay, Android Auto là một dịch vụ kết nối điện thoại thông minh với ô tô

Read More
Widdy Mobile App