Thẻ: android auto

Android auto tính năng điều hướng tự động trên xe 31/05/2021

Android auto tính năng điều hướng tự động trên xe

Bạn nghĩ mất bao lâu để thiết lập điểm đến điều hướng trên điện thoại của mình? Và bạn cần bao nhiêu thời gian để tập trung mắt nhìn từ đường đến màn hình điện thoại và quay lại để tìm cơ hội tiếp nhiên liệu gần nhất? Mỗi giây mất tập trung có thể làm tăng nguy cơ va chạm xảy ra tai nạn. Hãy cùng

Read More
Widdy Mobile App