Thẻ: cảnh báo tốc độ

6 Lời khuyên để tránh bị phạt chạy quá tốc độ với tính năng cảnh báo tốc độ của Widdy 21/05/2021

6 Lời khuyên để tránh bị phạt chạy quá tốc độ với tính năng cảnh báo tốc độ của Widdy

Tính năng cảnh báo tốc độCách rõ ràng nhất để tránh bị phạt quá tốc độ là không chạy quá tốc độ ngay từ đầu, nhưng bạn đã biết điều đó. Tuy nhiên, đối với nhiều người trong chúng ta, việc vô tình hoặc chạy quá tốc độ nhỏ là điều phổ biến, nếu không phải là điều cần thiết.Để ý từng biển báo giới hạn

Read More
Widdy Mobile App